Gminny Ośrodek Kultury

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Aktualnie, lokalne centrum dbające o lokalne tradycje i edukację artystyczną miejscowej społeczności. Niegdyś – ulubiona karczma Włodzimierza Ilicza Lenina i muzeum poświęcone rewolucjoniście.

Poroniński Gminny Ośrodek Kultury prowadzi szereg zajęć mających na celu upowszechnianie i rozwój regionalnej kultury, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Są to m.in. lekcje gry na instrumentach ludowych, śpiewu, malarstwa, grafiki oraz treningi różnorodnych dyscyplin sportowych. W świetlicy otwartej dla wszystkich można poczytać książki i czasopisma, a także zagrać w gry planszowe i ping-ponga.

W ramach ośrodka działają również organizacje zrzeszające lokalnych artystów i twórców ludowych. Specjalnie z myślą o turystach GOK organizuje wystawy – rękodzieła, fotografii, malarstwa na szkle czy obrazów stworzonych przez dzieci – oraz szereg imprez kulturalnych, np. „Konkurs Potraw Regionalnych dla Gospodyń i Karczm” i „Dzień Misia, Miodu i Bartników”.

Ośrodek kultury powołano w Poroninie w 1991 roku. Wcześniej w jego siedzibie funkcjonował zajazd, a od 1947 r. Muzeum Lenina. Na przyległym placu stał jego 3-tonowy pomnik z brązu. Władimir Iljicz Uljanow razem z żoną Nadią Krupską przebywał w Tatrach dwukrotnie, w latach 1913-14 i podobno lubił bywać we wspominanej wyżej karczmie.

Mini przewodnik

Lokalne centrum dbające o tradycyjne dla regionu rzemiosła artystyczne, krzewienie i popularyzację miejscowej twórczości. Gminny Ośrodek Kultury organizuje szereg wystaw, występów oraz warsztatów. Z jego aktualną siedzibą wiąże się historyczna anegdota. Zabytkowy budyneczek był niegdyś popularną karczmą, a częstym gościem tawerny miał być Włodzimierz Lenin.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja