Wodogrzmoty Mickiewicza

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Wodogrzmoty Mickiewicza to popularne w Tatrach wodospady składające się z trzech większych i kilku mniejszych kaskad, o wysokościach od 3 do 10 metrów, tworzących się od potoku Roztoka, wypływającego z Pięciu Stawów Polskich, kilometr przed ujściem tegoż potoku do rzeki Białki.

Trzy największe wodospady naszą nazwy Wyżni Wodogrzmot (najmniej widoczny z mostu umieszczonego na szlaku, na drodze Oswalda Balzera wiodącej do Morskiego Oka),Pośredni Wodogrzmot (widoczny najlepiej) i Niżni Wodogrzmot (znajdujący się poniżej mostu i niedostępny dla turystów).

Nazwa Wodogrzmoty pochodzi, jak się można domyślać, z huku jaki wydaje woda spadając na skały, który słyszalny jest najbardziej intensywnie po dużych opadach deszczu. W 1891 roku nadano kaskadom imię Adama Mickiewicza. Na cześć tego wydarzenia ustawiono w tym samym roku, przy Niżnym Wodogrzmocie tablicę pamiątkową.

Wodospady są dostępne do zwiedzania przez turystów od momentu poprowadzenia do nich wytyczonych ścieżek, co miało miejsce już w 1886 roku.

Z Wodogrzmotów, warto przespacerować się kawałek dalej w kierunku Morskiego Oka, skąd widać najwyższy szczyt całych Tatr, czyli Gerlach (2655 m n.p.m).

Mini przewodnik

Rozbudowana kaskada na potoku Roztoka, około kilometra od jego ujścia do Białki. Na stosunkowo krótkim odcinku rzeki powstały tu trzy spore i całe mnóstwo małych wodospadów, które razem hałasują szczególnie donośnie. Woda opada tu z gromkim hukiem z wysokości od 3 do nawet 10 metrów. Polski (i litewski) wieszcz został wybrany na patrona wodogrzmotów w 1891r.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja