Hala Gąsienicowa

  • Adres Hala Gąsienicowa
    34-500 Zakopane
  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Hala Gąsienicowa to jeden z najważniejszych, jeśli nie najistotniejszy, węzeł szlaków turystycznych w polskich Tatrach. Znakowane ścieżki prowadzą m.in. do Kuźnic w Zakopanem, na Kasprowy Wierch, Ciemniaka (i pozostałe Czerwone Wierchy),Świnicę, Kościelec, Orlą Perć, do Doliny Pięciu Stawów. Nie brakuje też miejsc przystosowanych do odpoczynku dla górskich wędrowców.

Masowy wypas owiec na miejscowych trawach zlikwidowano w latach '60 XX wieku, ze względu na statutową działalność Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po przepędzeniu zwierząt (i ich pasterzy),teren zaczął stopniowo zarastać lasem i kosodrzewiną, która zdecydowanie dominuje we współczesnej szacie roślinnej. Nazwa – tradycyjnie dla Podhala – wzięła się od nazwiska dawnych posiadaczy ziemskich. Kiedy Skarb Państwa wykupywał tutejsze tereny, musiał dochodzić do porozumienia z niemal czterystoma właścicielami. To efekt ponad 250 lat dzielenia ojcowizny na kilku spadkowiczów i sprzedawania przez górali posiadanej ziemi fragmentarycznie.

Według ludowych opowieści, w połowie XVII stulecia na Hali Gąsienicowej Aleksander Kostka-Napierski (właściwie Szymon Bzowski) próbował przekonać podhalańskich chłopów do przyłączenia się do powstania Chmielnickiego. Część historyków jego walkę z polską szlachtą uznaje za inspirowaną raczej przez królów Szwecji bądź ród Rakoczych.

Hala Gąsienicowa to najsłynniejsza (północna) część Doliny Gąsienicowej, w której leżą jeszcze m.in. słynne stawy Gąsienicowe w Dolinie Suchej Wody, baza szkoleniowa „Betlejemka” dla taterników, stacje badawczo-obserwacyjno-pomiarowe Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, leśniczówka TPN czy schronisko PTTK Murowaniec.

Mini przewodnik

Bodaj najpiękniejszy zakątek - jeśli nie w całych polskich tatrach, to przynajmniej w Dolinie Gąsienicowej. Łąka pasterska, od wprowadzenia w latach ‘60 XXw. zakazu wypasu owiec - po wykupieniu ziemi od blisko 400 różnych właścicieli - stopniowo zarasta kosodrzewiną i lasem. Hala Gąsnienicowa stanowi istotny węzeł mniej i bardziej znanych szlaków turystycznych.

Blogi

KM Studio może wykonać film promocyjny Hali Gąsienicowej filmowanie wesel Wrocław

Galeria

Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja